Säkerhetsregler stallbacken

Jägersro har som mål att förbättra säkerheten och öka trivseln för samtliga aktiva på stallbacken. Som ett led i detta kommer vi, med hjälp av Securitas, att utöka bevakningen av biltrafiken på stallbacken tävlingsdagar.


För att vi ska kunna nå detta mål på ett för alla tillfredsställande sätt krävs det att nedanstående punkter följs.

  • Endast bilar med giltigt P-tillstånd tillåts köra in på området.
  • P-tillstånd ska ligga väl synliga i framrutan på bilen och bilen ska parkeras på utmärkta p-platser. Parkering på icke utmärkt P-plats kommer att bötfällas även om P-tillstånd finns i bilen.
  • A-tränare och i tävling deltagande kuskar utan permanentstall på banan erhåller ett tillfälligt p-tillstånd för gällande tävlingsdag i stallvakten. Parkering ska ske på P-plats märkt ”Gäster”. Tillståndet ska vara väl synligt i framrutan.
  • Hästtransporter och hästsläp ska, efter ev. avlastning av hästar och material, parkera på härför avsedd parkeringsplats i sydvästra hörnan vid ”Lilla Banan”.

Vi hoppas att alla respekterar ovanstående och gemensamt verkar för en bättre och säkrare miljö för oss själva och för våra vänner hästarna.