Integritetspolicy


Vi i Skånska Travsällskapet värnar om dig som intressent och aktiv inom travsporten, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till sekretariatet@jagersro.travsport.se

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller för att leda, organisera och utveckla travsporten. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av hemsidan samt för att informera dig om ditt konto och tjänster. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter. Mer information om hur du hanterar dina personuppgifter hittar du i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i denna integritetspolicy.

Skånska Travsällskapet behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla hemsidan www.jagersro.se, t.ex. för att säkerställa att innehåll på hemsidan presenteras effektivt på din enhet enligt dina önskemål. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla information och tjänster på hemsidan. De personuppgifter som behandlas är information om hur du interagerar med oss, t.ex. hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, enhetsinformation, t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet.

Skånska Travsällskapet behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, personnummer och kundnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och information om ärendet, t.ex. uppgift om produkt/tjänst, köptidpunkt och produkt, eller klagomålet/ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet och för en tid om sju år därefter enligt lag.

Skånska Travsällskapet behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter/tjänster i webbshopen, t.ex. för att administrera beställningar, för kvalitetsarbete, analys och utveckling av webbshopen, samt upprätthålla kunddatabas. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma, betalningsinformation, t.ex. kreditkortsnummer, giltighetsdatum och CVV-kod, samt eventuella kommentarer du lämnar till kundtjänst. Exempel är direktbetalning via internetbank, Klarna, Bankgiro och Swish. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet och för en tid om sju år därefter enligt lag.

Skånska Travsällskapet behandlar personuppgifter i syfte att anordna och genomföra travtävlingar, t.ex. för att skapa tävlingskalender med detaljer kring datum, banor, tränare, kusk, ryttare och ägare, samt hantera resultatlistor. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att anordna travtävlingar. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, roll (ägare, tränare, ryttare/kusk) och tävlingsfärg, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, uppgifter om häst, t.ex. hästnamn. Vi behandlar också bilder och videofilmer i syfte att upprätthålla intresset för travsporten. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet och för obestämd tid.

Skånska Travsällskapet behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra travsporten, t.ex. för att ge information om våra tjänster och produkter, samt kommunicera erbjudanden från samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och erbjudanden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer och kön kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Skånska Travsällskapet behandlar personuppgifter i syfte att samla statistik om travtävlingar, t.ex. för resultatlistor och tävlingsstatistik. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla statistik om travsporten. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och utövarroll, tävlingsrelaterad information, t.ex. hästnamn, placering i lopp och antal vinster. Personuppgifterna bevaras under obestämd tid.

Skånska Travsällskapet behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera och informera, t.ex. för att stödja travsporten i marknads-, idrotts-och näringspolitiska frågor genom att skicka månadsbrev och pressutskick, samt bjuda in till event. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att informera om travsporten. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Skånska Travsällskapet behandlar personuppgifter i syfte att administrera utbildningsverksamhet, t.ex. för att anordna kurser och utbildningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress, samt hälsodata. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet och för en tid om sju år därefter enligt lag.

Anmälan till seminarium och event
Vid anmälan till seminarier och event registreras nedanstående.
"i. Namn, E-mail, Matallergier"

Skapa fakturor
Personuppgiftsbehandling i syfte att fakturera kunder.
Skapa fakturor för utlandsregistrerade hästägare och/eller hästar.

Utbetalningar
Personuppgiftsbehandling i syfte att kunna registrera utbetalning av prispengar till hästägare.
Personuppgiftsbehandling i syfte att kunna registrera utbetalning av uppfödarpremier till uppfödare.

Hur vi samlar in och behandlar personuppgifter

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du skapar ett konto, prenumererar på ett nyhetsbrev, köper en entrébiljett eller anmäler dig till ett evenemang, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies.

Vi samlar även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, är t ex Bisnode och Bolagsverket, Tickster, Klarna, tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt.

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även dina personuppgifter med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina personuppgifter delas med ett företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy.

Skånska Travsällskapet delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

För att granska och ändra de personuppgifter du lämnat till Svensk Travsport kan du gå in på ditt konto på hemsidan. Du kan även få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Svensk Travsport genom att kontakta dem med hjälp av webbformulär eller kontakta dem via travsport.se. svensk Travsport svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

För att granska och ändra de personuppgifter du lämnat till Skånska Travsällskapet kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är
nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis myndighetsutövning, bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Skånska Travsällskapet behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt att personuppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlades. Det kan likväl finnas rättsliga förpliktelser för Skånska Travsällskapet som förhindrar oss att radera personuppgifterna eller delar av personuppgifterna, exempelvis för att följa bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning. I dessa fall tillser vi att de personuppgifter vi är skyldiga att lagra inte används för andra ändamål än att uppfylla de rättsliga förpliktelserna.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Skånska Travsällskapets berättigade intressen eller Skånska Travsällskapets myndighetsutövning. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att eller få information om hur du ska utöva dina rättigheter eller inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen.

Hur vi använder cookies och andra liknande tekniker

Här informeras du om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på www.jagersro.se.

Skånska Travsällskapet kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Skånska Travsällskapet kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Skånska Travsällskapet kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-post för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår hemsida www.jagersro.se
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
 • Om du kontaktar Skånska Travsällskapet, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Skånska Travsällskapet igen.

Laglighet i behandlingen
Skånska Travsällskapet kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Skånska Travsällskapet informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Skånska Travsällskapet i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling
Skånska Travsällskapet samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Skånska Travsällskapet, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Skånska Travsällskapets åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Skånska Travsällskapet kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Skånska Travsällskapet är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde
Skånska Travsällskapet låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Skånska Travsällskapet.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies - Är tredje part oavsett
Skånska Travsällskapet använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet
Skånska Travsällskapet säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Skånska Travsällskapet använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy
Skånska Travsällskapet förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Skånska Travsällskapets hemsida.

Kontakta oss

Skånska Travsällskapet, med organisationsnummer 846000–5906 och adressen Skånska Travsällskapet, Box 9506, 200 29 Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Skånska Travsällskapets behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Skånska Travsällskapet
Att: Sekretariatet
Box 9506
200 39 Malmö

Telefon: 040-671 82 00 (växel)
E-post: sekretariatet@jagersro.travsport.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 24.05.2018.