Styrelsen i Skånska Travsällskapet


Ordf: Kerstin Peterson-Brodda

V.Ordf: Pekka Lähdekorpi

Ledamöter:
Björn Bergman
Mats Nilsson
Roger Eriksson Stjernborg
Thomas Uhrberg

Skånska Travsällskapet