Styrelsen i Skånska Travsällskapet


Ordf: Björn Bergman

V.Ordf: Pekka Lähdekorpi

Ledamöter:
Roger Eriksson Stjernborg
Mats Nilsson
Jessica Pilenberg
Mia Rolf
Thomas Uhrberg

Skånska Travsällskapet