Provlopp torsdagar


Resultat
Provlopp 210603
Provlopp 210617

Endast anmälan via telefon 040-671 82 60 torsdagar kl 8.00-8.30.
Önskas box måste detta meddelas på 040-671 82 00 senast onsdag kl 15.00.

Lopp 1: kl 10.35 (Svart vojlock)
2 140 m. Voltstart.
Eventuella tillägg efter startanmälan. Första 1500 meterna i 1.23-fart, fri fart sista 500 meterna

Lopp 2: kl 11.00 (Ljusbrun vojlock)
2 140 m. Voltstart. Fritt tempo, eventuella tillägg efter startanmälan.

Lopp 3: kl 11.25 (Ljusgrön vojlock)
1 640 m. Autostart. Alla.


Inför provloppen körs en provstart, därefter provlopp. Extra långsamvarv bakom bilen körs efter sista provloppet. Fritt deltagande.
Vid inställt autolopp ställs även långsamvarven in.