60-års jubileum


Knutsalen Malmö Rådhus, platsen för 60 årsfesten Styrelsen i Skånska Travamatörklubben STA
Mikael Neuman underhöll i samband med maten Flamingo spelade upp till dans i Rådhushallen