Jägersro Damklubb

Jägersro Damklubb arrangerar löpande olika slags aktiviteter, till exempel studiebesök och föreläsningar, även i samband med våra medlemsmöten.


Därtill håller vi i årligen återkommande evenemang för våra medlemmar, bland dessa Jägersro Damklubbs lopp och en gåsamiddag. Vårt klubbrum finns i totohallen ovanför sittplatsläktaren.

Medlemsavgiften är 300 kronor per år och betalas in på bankgiro 5489-4035. Uppge namn, adress och telefonnummer.

Önskar du mer information om Jägersro Damklubb, kontakta ordförande Eva-Lotta Sundin, 0703-73 77 07.