60-års jubileum

Några bilder från 60-årsjubileumsfesten tagna av fotograf Daniel Larsson

Till vänster: Knutsalen Malmö Rådhus, platsen för 60 årsfesten

Till höger: Styrelsen i Skånska Travamatörklubben STA

Till vänster: Mikael Neuman underhöll i samband med maten

Till höger: Flamingo spelade upp till dans i Rådhushallen