Förmåner


 

 

  • 2Jurister AB erbjuder samtliga medlemmar i Jägersros B-tränarförening samt medlemmarnas familjer 20 % rabatt på alla familjerättsliga avtal såsom t.ex. testamenten, framtidsfullmakter, äktenskapsförord, samboavtal och bodelningshandlingar. 

Vid rättsprocesser kan vi även hjälpa till att söka rättsskydd åt klienten då vi vid tvistemål är godkända såsom rättsskyddsombud.

Rättsskyddet brukar täcka ca 80 % av ombudskostnaderna i processen.

Kontakta Peter Lundell på 0760-20 63 54 och uppge att du eller din familjemedlem är med i Jägersros B-tränarförening så tillfaller rabatten Dig! www.2jurister.se