Historik


1906 träffades två herrar vid namn Christian Lauritz Müller och Bror Cederström i Malmö och beslöt sig för att tillsammans med ett antal intressenter köpa egendomen Jägersro 5 km sydost om Malmö. Müller var byggmästare och travman, Cederström överste och galoppman.

Året efter 1907, 20 maj, invigdes Jägersro under bolagsnamnet AB Skånes Galopp- och Trafbana. Fortfarande är Jägersro landets enda bana gemensam för både trav och galopp.

 

Det är till minne av Müller som vi kör C.L. Müllers Memorial. Det är landets äldsta storlopp och kördes första gången 1927, samma år som Müller gick bort.

Christian Lauritz Müller var dansk. Han föddes i Ordrup 1856. Lärde byggnadssnickeri och timmermansyrket, blev gesäll 1876 och fick s.k. borgarbrev som mästare 1884. Året efter flyttade han till Malmö och blev egen byggmästare och svensk medborgare.

Han blev storbyggmästare i staden. Posthuset, ritat av kände arkitekten Ferdinand Boberg, är ett av Müllers verk. Likaså Hippodromen, Hipp, som sades vara hans ögonsten. Tillsammans med fyra andra kända Malmöbor planerade man för Hippodromen 1897 – förutom Müller var det grosshandlare Hjort, konsul Hörstedt, apotekare Tesch och källarmästare Törnqvist. Man köpte tomten och skulle bygga en cirkus. Herrarna reste runt i Europa för att hämta idéer till cirkuslokalen tillsammans med den unge arkitekten Theodor Wåhlin.

På rekordtid byggde Müller Hippodromen som invigdes 1 november 1899 med en bejublad föreställning av Cirkus Tanti. Byggnaden vid Kalendegatan i Malmö gick många olika skepnader i möte genom åren men är nu åter en lokal för underhållning efter att ha varit pingstkyrkan Elims hemvist i många år. Idag spelar Malmö Dramatiska Teater i den pietetsfullt renoverade gamla cirkuslokalen.

Müller var också vd i Ryska Gummifabriken vid Bark­gatan och han var byggare av och vd vid Klagshamns Kritbruk som kan sägas vara föregångare till PEAB.

Men åter till Jägersro. Müllers egen Florence Kent vann ett av loppen invigningsdagen men det allra första loppet vanns av Lady Jeanette i en fyrhjulig buggvagn körd av en annan byggmästare, Bror Gustaf Olander.

C.L. Müller hade med framgång själv tävlat på Charlottenlund i Köpenhamn. Danskarna var föregångare i Skandinavien vad avsåg travsporten. När Jägersro blivit färdigt flyttade han hela sitt stall, runt 50 hästar, till banan under parollen: ”Her ska’ s’Gu vindes!”. Men det var tunga år ekonomiskt. Totalisator-spel hade förbjudits i Sverige 1898 och tillståndet kom inte tillbaka förrän 1923. Hästägar­insatser och entréer till banan fick finansiera och det var nära konkurs många gånger.

C.L. Müller var under de sex första åren Jägersros vinstrikaste hästägare. Bland annat tävlade han med hästar inköpta i USA. En av dessa var hans stora favorithäst Peter Pogue. Lee Kelly och C.L. Müller var i många, många år omslagsillustration på Jägersros program. Först som foto, senare som teckning. Och hederspriset i det C.L. Müllers Memorial som körs i dag utgörs fortfarande av den bronsstatyett av Peter Pogue och Müller som den tyske konstnären C A Brasch skapade.

Christian Lauritz Müller var en dynamisk man som visste vad han ville. I Sydsvenska Dagbladet skrevs vid hans död: ”På flera verkade hans starka vilja kanske stötande, men dessa beundrade honom dock i grund och botten. Müller hade ett gott hjärta, varpå bevisen äro otaliga, och icke minst härför blev han den populäre man som han var.”