Styrelsen i Skånska Travsällskapet


Ordf: Kerstin Peterson-Brodda

V.Ordf: Pekka Lähdekorpi

Ledamöter:
Björn Bergman
Mats Nilsson
Mia Rolf
Thomas Uhrberg