Styrelsen

 

Admin
Louise Baaz administrerar SPTKs hemsida, kontakta henne gärna om du har frågor rörande hemsidan.

Roland Olsson
Ordförande
Tel: 0707 - 995 441
Helén Wickström
Kassör
Tel: 0709 - 495 220
Louise Baaz
Sekreterare
Tel: 0733 - 598 899
Maria J Gross
Ledamot och vice ordförande
Tel: 0708 - 643 236
Markus Olsson
Ledamot
Nancy Gingsjö
Ledamot
Tel: 0702 - 451 399
Uno Lundkvist
Ledamot
Tel: 0738 - 111 721
Cecilia Gustavsson
Ledamot
Anne Olsson
Suppleant
Tel: 0700 - 700 026
Ewa Gustafsson
Suppleant
Katarina Hall
Ungdomsrepresentant
Tel: 0707 - 930 729
Maja Odder
Ungdomsrepresentant