Detaljplanen för Nya Jägersro är godkänd

Detaljplanen för Nya Jägersro är godkänd.

Malmö Stadsbyggnadsnämnd har godkänt planen vilket betyder att så fort den har vunnit laga kraft kan Skånska Travsällskapet söka bygglov.


– Vad jag förstått klubbades den igenom direkt, som ett rent transportärende vilket visar att den också var väl genomarbetad, säger sällskapets ordförande Kerstin Peterson–Brodda.

Proceduren är nu att det ska skrivas protokoll som ska justeras och sedan ska protokollet kommuniceras. Normalt tar all formalia runt sju veckor, vilket skulle innebära att att detaljplanen vunnit laga kraft någon gång i augusti.

– Det känns väldigt bra att vi tagit nästa steg mot Nya Jägersro.

Publicerad måndag 27 juni 2022.