Travsporten anpassar sig till nya smittskyddsåtgärder

Onsdagen den 12 januari införs folkhälsomyndighetens nya smittskyddsåtgärder som är en skärpning av de restriktioner som infördes innan jul. Smittspridningen och trycket på vården är fortsatt stor och Svensk Travsport följer givetvis de nya restriktionerna.


- Travsporten har hela tiden arbetat för att erbjuda säkra tävlingar för både aktiva och publik under pandemin. Det kommer vi fortsätta med och de nya direktiven kommer vi självklart att se till att de följs. Vi hade redan innan tidigare restriktionerna tagit höjd så i nuläget påverkar det inte så mycket mer än vad vi redan genomfört, säger Maria Croon.

Svensk Travsport har tidigare, ihop med alla travbanor, beslutat att införa krav på vaccinationsbevis för att komma in på publikplats på travbanan. Detta krav kvarstår och dessutom kommer banorna anpassa sig till de förändringar som folkhälsomyndigheten nu presenterat. De viktigaste förändringarna i restriktionerna med koppling till travtävlingarna är:

  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.
  • För serveringsställen införs en begränsning på max 8 personer per sällskap och de behöver stänga senast kl. 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.
  • Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
  • Folkhälsomyndigheten har också hemställt åt regeringen att införa ett maxtak på 500 sittande besökare inomhus. Beslut om detta tas inom kort.

Detta innebär främst att samtliga sällskap som besöker travbanor får vara max 8 personer och det ska hållas en meter mellan sällskapen, oavsett om det är på restaurang eller anvisad sittplats inomhus. Utomhus finns inga sådana restriktioner i nuläget men det kommer att vara begränsad åtkomst till inomhusmiljöer.

På stallbacken införs inga ytterligare restriktioner men alla, såväl banan som aktiva och besökare, uppmanas att ta sitt ansvar för att:

  • Undvika all form av trängsel på stallbacken och hålla avstånd.
  • Säkerställa inomhusmiljöer som inskrivning, omklädningsrum, etc så det inte bildas större grupper människor inomhus.
  • Säkerställ hygien med handsprit och möjlighet att tvätta händerna osv.

Gällande dig med Svensk Travsports årskort
Du som innehavare av Svensk Travsports årskort kommer fortsatt ha fritt inträde till publikplats utomhus, men för en plats inomhus eller på restaurang krävs en bokning. Travbanor behöver göra förändringar och förberedelser för att kunna säkerställa att arrangemangen följer de rekommendationer och krav som nu gäller. Restriktionen att all inomhuspublik måste beredas sittplats gör att travbanorna som arrangörer behöver veta hur många som kommer för att kunna säkerställa att plats finns för alla.

Kom ihåg att olika travbanor har olika förutsättningar och det kan skilja sig mellan olika tävlingsdagar. Så kontakta din bana för information om vad som gäller den aktuella tävlingsdagen.

Publicerad torsdag 13 januari 2022.