Konstruktiv stämma – motion pausades i väntan på galoppbeslut

Byggandet av nya Jägersro var den fråga som dominerade Skånska Travsällskapets Vårstämma. Mats Nilsson och Pekka Lähdekorpi från styrelsen informerade om affären, utvecklingen och den framtida planeringen.

– En mycket konstruktiv och bra kväll, konstaterade Kerstin Peterson–Brodda, ordförande för Skånska Travsällskapet.


Det finns förhoppningar om att detaljplanen för området ska ligga klar i juni 2022. Stämman fick också veta att det finns långt framskridna planer på att sälja av ytterligare ett hörn av Skånska Travsällskapets mark, men att några papper i den affären inte är skriva.

Den motion om att omförhandla det stora avtalet med MKB, inlämnad av Nils-Göran Nilsson, behandlades också men ”pausades” till i mitten/slutet av juni.

– Eftersom det förs förhandlingar med Svensk Galopp om en galoppbana innanför den nya travbanan vill vi helt enkelt ha alla kort på bordet innan vi tar något beslut, förklarade Kerstin Peterson–Brodda.

Svensk Galopp har sin stämma i juni och då ska de fatta beslut om framtiden för den skånska galoppen. När Svensk Galopp’s stämma sagt sitt kommer Skånska Travsällskapet att kalla till en extrastämma då den ”pausade” motionen kommer att behandlas.

I övrigt var det en lugn stämma och alla val följde valberedningens förslag.

Publicerad måndag 25 april 2022.