Maria Croon om EHV-1

Hej,
Jag vill här ge en liten kort uppdatering om läget gällande smittspridningen av den neurologiska formen av virusabort (EHV-1) både i Europa och i Sverige. Det här är något som kan komma att påverka travsporten och vi följer noggrant utvecklingen och vi har också tät kontakt med SVA och övriga travförbund. Svenska Ridsportförbundet har tagit en extra försiktighetsåtgärd och infört nationellt tävlingsstopp för tillfället. I nuläget är det inget som Svensk Travsport planerar. Men vi måste alla hjälpas åt att vara noggranna med smittskyddet och skydda våra hästar.


Nedan är den uppdatering vi publicerat på travsport.se.

  • Var extra uppmärksamma på noggrann rengöring och desinfektion av tävlingsboxar. Detta inkluderar även de fall då ni erbjuder övernattningsmöjligheter för icke tävlande hästar.
  • Informera eventuella utländska tränare med gästhästar eller filial på er bana om det förhöjda smittskyddsläget och vikten av tränarens ansvar att hästarna är friska. Det är också en fördel om utländska filialhästar hålls åtskilt från övriga hästar.
  • Kontrollera att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till medlemmarna i er banas smittskyddsgrupp (Epizootigrupp). Detta underlättar att smidigt kunna sammankalla gruppen om behov uppstår.

Uppdatering om EHV-1

Svensk Travsport fortsätter att följa utvecklingen kring spridningen av den neurologiska formen av virusabort (EHV-1) både i Europa och i Sverige. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har gått ut med information och rekommendationer som Svensk Travsport uppmanar alla att följa.

SVA informerar att ett större utbrott av EHV-1 med feber och/eller nervsjukdom har konstaterats på en stor hopptävling som pågått under februari månad 2021 i Valencia, Spanien. Några hundra hästar som varit på denna tävling och som kan ha exponerats för virus hade lämnat området till olika platser i Europa. Smitta med koppling till utbrottet har sedan konstaterats i ett flertal länder inklusive Sverige. Dessa gårdar hålls isolerade.

Smittläget vad gäller fall av virusabort, EHV-1, är för närvarande ungefär som vanligt i Sverige vid den här årstiden. Det är ett virus som ständigt finns i Sverige och det uppstår alltid en del fall under vårvintern. SVA bedömer att hästverksamhet i Sverige fortfarande kan hållas igång, med goda smittskyddsrutiner.

Med anledning av det förhöjda smittläget vill Svensk Travsport lyfta ett antal rekommendationer:

  • Alla hästhållare inom travsporten bör generellt vara extra noggranna med sina förebyggande smittskyddsåtgärder gällande hygien.
  • Försök fånga in eventuella tecken på smittsam sjukdom i tidigt skede genom att ta tempen på samtliga stallets hästar två gånger om dagen.
  • Undvik att blanda olika kategorier av hästar. Ston och föl, unghästar och tävlingshästar bör inte blandas.
  • Har häst rest långt eller varit utomlands bör de isoleras från övriga hästar i stallet.
  • Vid misstanke om sjukdom ska sjuk häst provtas av veterinär och isoleringsåtgärder vidtas.
  • Hästar från stallar som är isolerade får inte anmälas till tävling.

Svensk Travsport fortsätter att noggrant följa utvecklingen av utbrottet i samverkan med såväl SVA som andra travnationer. Länsstyrelsernas rapportering över smittsamma, anmälningspliktiga hästsjukdomar publiceras av Svensk Travsport och kan hittas på travsport.se.

SVA uppdaterar kontinuerligt gällande smittskyddsläget och har gått ut med rekommendationer efter resor med häst: https://www.sva.se/aktuellt/nyheter/rekommenderat-smittskydd-efter-resor-med-hast/

För mer info om EHV-1 finns en grundlig genomgång på SVA:s hemsida: https://www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/sjukdomar/djursjukdomar-a-o/virusabort-ehv-1-hos-hast

Har ni frågor och funderingar är det bara att höra av sig

Hälsningar
Maria Croon
VD

Publicerad torsdag 11 mars 2021.