Säkerhetsspår på Jägersro fr.o.m. 5 januari

SÄKERHETSSPÅR PÅ JÄGERSRO FR.O.M. IKVÄLL!


Jägersros banpersonal, med David Ketteridge i spetsen, har sedan några veckor tillbaka jobbat med att färdigställa ett säkerhetsspår på Jägersro, vilket vi kommer att ta i bruk denna V64-kväll.

Följande gäller för kuskar och ryttare när säkerhetsspåret används:
*Om en diskvalificerad häst på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas. För galopperande hästar som ännu inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras.

För närmare frågor kring ämnet är det domarbas Jonny Staf som gäller och han nås via följande mail: jonny.staf@travsport.se

Publicerad tisdag 5 januari 2021.