Nu gräver vi vidare – banans öppettider påverkas!

I det sydöstra hörnet på det nya Jägersro-området – mot motorbanan till – finns arkeologiskt intressanta gravhögslämningar från bronsåldern. Det vet vi sen tidigare varför det är angeläget att vi fortsätter arbetet med att kartlägga våra rötter!
För att arkeologerna ska kunna undersöka historiskt intressanta områden behöver vi skapa korridorer genom aktuella skogspartier. (Se de neongröna markeringarna på bilden nedan.)


Med start onsdagen den 28 april kommer avskogning utföras för att kunna ge plats åt grävare och nästa moment: schaktning av de två meter breda rännorna. Därefter – den 19 maj – får arkeologerna fritt fram för att fram till den 29 maj gräva ner sig i historien.

Avskogning och markarbeten kan komma att medföra en del störande oljud och maskinrörelser.
För att minimera ev. negativa effekter av dessa, kommer slingan, mjukbanan och sandbacken stängas av dagligen från kl 12.00 och framåt. Mile-banan, rakbanan och cushion tracken är öppna som vanligt.

Under den arkeologiska undersökningen – från den 19 till och med den 29 maj – kan banor behöva stängas av periodvis beroende på omständigheterna vid det aktuella tillfället.Avstängningar och omfattningar meddelas i förväg, dock troligen med kort varsel varför vi hoppas på din förståelse.

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig på på tel 073 – 336 71 98.
David Ketteridge

Publicerad tisdag 27 april 2021.