Kent Öhlander: ”Nu startar vi vår AI–resa”

Nu tar Jägersro steget in i framtiden.


Banan kommer att börja använda AI (Artificiell Intelligens) för att få rättvisare och mer ”effektiva” propositioner.

– Nu startar vi vår AI–resa, säger Kent Öhlander, vd på Jägersro, med stolthet i rösten. Det är en sak som grott i huvudet och nu är det på väg att bli verklighet.

I 100 år har sportchefen – eller sekreteraren som han kallades förr – skrivit travbanornas propositioner. Propositionsskrivandet kan ha varit baserat på erfarenhet, antaganden eller i vissa fall ren slentrian och en kopia från tidigare säsonger.

I en AI-framtid kommer propositionerna att bygga på insamlad kunskap om hästars startfrekvens i olika klasser, vid olika tider på året eller i ett förhållande till distans eller prissumma. Egentligen är det bara fantasin som sätter stopp på de parametrar som går att använda.

Jägersro inleder ett samarbete med Malmö Universitet och universitetslektorerna Sven Packmohr och Radu-Casian Mihailescu vid Institutionen för Datavetenskap och Medieteknik samt Fakulteten för Teknik och Samhälle. Hela resan har gått väldigt snabbt och i somras sökte Jägersro bidrag för satsningen och i september beviljade Vinnova ett större bidrag till projektet.

– Det känns otroligt spännande och har gått väldigt fort så här långt, säger Kent Öhlander som tillsammans med Rickard Olsson jobbat med projektet från Jägersros sida.

Malmö Universitet står alltså för ”know how” och Anders Åkerberg på AAKERMOUNT, som utformat AI-projektet, blir projektledare. Redan strax efter nyår rullar projektet igång och redan fram mot hösten ska det gå att se ett resultat. Målet är att identifiera de ekipage som är startklara och vill starta, på så sätt få propositioner anpassade till verkligheten och därmed få större startfält som i sin tur gynnar både sporten, spelet och attraherar fler åskådare.

– Jag är säker på att det här är framtiden och dessutom kommer vi att lära oss mycket under resans gång, säger Öhlander. Sen vet jag idag inte vad slutresultatet blir.

Jägersros satsning på AI kan bli ett pilotprojekt för hela travsporten, det kommer att bli ett användbart verktyg för landets samtliga banor och med all sannolikhet även för de stora travländerna runt om i världen.

Resultaten av AI–satsningen kommer att vara offentliga handlingar och presenteras på:

PUBLIKA

Fakta/AI
Artificiell Intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Fakta/Propositioner
Propositioner skrivs ut för varje travlopp och anger förutsättningarna för loppen som distans, startmetod, startprissummor, kuskar, hästars ålder och kön. Travet har ingen motsvarighet till galoppens handicapsystem (där vikter används). I stället jämnas förutsättningarna ut på ett antal andra sätt, till exempel genom att hästar som sprungit in mycket pengar startar med tillägg. Det är även vanligt att lopp bara är öppna för hästar som ha sprungit in pengar i ett visst intervall. Många lopp är också bara öppna för hästar som är 2–4 år gamla.

Fakta/Vinnova
Verket för innovationssystem är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova, som bildades 2001, har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.

Publicerad fredag 4 december 2020.