Ingemar Norberg avliden

Veterinär Ingemar Norberg var under många år verksam på Jägersro. 1969 kom han till den klinik som invigdes på banan 1965.


Kliniken fick en expansiv utveckling under en tioårsperiod med Norberg. Han hade varit i USA och anammat många idéer som t ex ett löpband liksom inrättande av ett laboratorium för analysering av blodprover.

När Helsingborgs djursjukhus som under några år ägdes av Hushållningssällskapet tog över kliniken 1979 – innan det blev ATG-klinik 1987 – blev han ”sin egen” och verkade långt upp i åren som mycket populär veterinär hos många tränare på Jägersro. Ingemar Norberg bodde i Höör och blev 91 år.

Text: PETER KASTENSSON

Publicerad söndag 27 december 2020.