Licensutbildningar

Kör- och montéutbildning

Vill du tävla i trav eller monté? Kursen riktar sig till ungdomar från 15 år samt vuxna som vill bli aktiva som körsven/montéryttare inom travsporten. Den är både praktisk och teoretisk: under 16 kurstillfällen à 2,5 timmar kör deltagarna ett utbildningslopp med efterföljande genomgång.

Nästa kursstart: onsdagen 12 augusti med start kl. 18.00.
Anmälan: via Hästsportens Folkhögskola, länk till ansökan.

Innehåll och kursupplägg

Kör- och montélicensutbildningen omfattar minst 16 kurstillfällen under vilka varje deltagare ska uppnå 10 godkända utbildningslopp. Vid varje träff under kör- och montélicensutbildningen (utom de teoretiska träffarna) ska deltagaren använda sig av egen häst. Hästen ska vara i tävlingsbar ålder, ej belagd med veterinärt startförbud, någon gång i livet ha varit godkänd i ett kvallopp samt väl lämpad för utbildningslopp.

Efter avslutad kurs kan deltagaren, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om kör- eller montélicens vid sitt travsällskap – licensen medför rätten att rida i tävling, det vill säga i totalisatorlopp, kvalificeringslopp och poänglopp. För godkänt krävs att deltagaren varit närvarande på minst 80 procent av träffarna samt klarat både det skriftliga och det praktiska provet.

Behörighetskrav

Deltagaren ska ha goda kör- och ridkunskaper och minst ett års erfarenhet från snabbjobb innan kör- och montélicensutbildningen påbörjas, då denna är att betrakta som en uppkörningsperiod. I montéutbildningen krävs också stor fysisk styrka hos ryttaren. Deltagaren ska även ha en allmän kännedom om voltstart.

Kostnad

Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens Folkhögskola och kostar därför endast 1 700 kronor exklusive moms för dig som deltagare.

Häst i Utbildningslopp

I licensutbildningen förväntas varje deltagare använda egen häst. Skulle en deltagare av något skäl sakna häst finns möjlighet att hyra häst från travskolan till en kostnad av 500 kr exkl. moms per lopp. Deltagaren förväntas då kunna ta hand om hästen före, under och efter loppet på ett säkert och föredömligt sätt samt följa de krav som utbildningsledaren ställer i loppet.

Vill du veta mer? Kontakta utbildningsansvarig Anna Rogell, anna.rogell@jagersro.travsport.se eller 0736-738213. Du kan också anmäla dig här. 

Anmälan till kursen i trav och monté.

Körutbildningen är för dig som vill tävla med stor häst i sulkylopp. Efter genomförd och godkänd utbildning kan du ansöka om körlicens som medför rätten att köra i tävling, det vill säga i totalisatorlopp, kvalificeringslopp, premielopp samt poänglopp.

Kursen innefattar både teori och praktik under 15 – 17 veckor.
Du tillhandahåller själv en lämplig utbildningshäst. Förutom hästens lämplighet ska den vara i tävlingsbar ålder, intagen på en träningslista hos A- eller B-tränare, vara inkvalad (undantaget 8-månadersregeln) och ej belagd med startförbud.

För att bli antagen till kursen krävs att du har mycket god häst- och körvana med erfarenhet av regelbunden fortkörning under minst ett år.

Kurskostnad: 1 700:- (15 körtillfällen och 1-2 teoritillfällen)
Kursledare: Anna Rogell.

Vill du veta mer? Kontakta utbildningsansvarig Anna Rogell, anna.rogell@jagersro.travsport.se eller 0736-738213. Du kan också anmäla dig här.  

Kursen arrangeras i samverkan med Hästsportens Folkhögskola.

B-tränarutbildning

B-tränarutbildningen är en praktisk och teoretisk kurs för dig som vill träna dina egna hästar.

Kursen innefattar sex kurstillfällen och ger dig bland annat en inblick i Svensk Travsports reglemente, licensbestämmelser och registreringsreglemente, hur anmälningar fungerar och genomförs samt de lokala ordningsreglerna vid banan. Professionell tränare och veterinär föreläser om skötsel och praktisk handhavande av häst under kursen som sedan avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov (utselning och uppkörning). Du får själv tillhandahålla häst vid det praktiska provet.

Efter genomförd och godkänd utbildning har du rätt att ansöka om B-tränarlicens.
Det betyder att du får träna, köra (ej lopp) och startanmäla hästar som helt eller delvis ägs/hyrs och företräds av dig eller nära anhörig.

För att bli antagen till kursen krävs att du har god vana av att köra och sköta travhästar. Kursen anordnas, om intresse finns, en gång på hösten och en gång på våren eller via webben.

Kurskostnad: 1 100:-
Kursstart: Så fort vi har 5 deltagare anmälda

Anmälan till kursen i trav och monté.

För mer information kontakta Jägersro, Anna Rogell 040-671 82 77 anna.rogell@jagersro.travsport.se
Kursen arrangeras i samverkan med Hästsportens Folkhögskola.