Gymnasieutbildning

Sjöbo Utbildningscentrum erbjuder:

yrkesvuxutbildning inom trav


Är du intresserad av utbildningen?

Kontakta studie- och yrkesvägledare

 

Naturbruksutbildning lärling inom travsporten

Brinner du för att jobba inom travsporten?

Som lärling inom travsporten får du chansen att lära dig yrket direkt ute hos en aktiv och kunnig näringsidkare inom travsporten med världens bästa djur, hästen. Du har ett jobb som i de flesta fall innebär ganska stor frihet och variation, men det är också ett tufft och krävande yrke med en hel del obekväma arbetstider. Sjöbo vuxenutbildning bedriver 2018 ett projekt för Naturbruksutbildning lärling inom travsporten för start av en vuxenlärlingsutbildning.

Upplägg och kurser

Utbildningstiden kommer att bli cirka 25 veckor, med minst 80% av utbildningen förlagd till en lärlingsplats inom travsporten. Tänkt upplägg är en orienteringskurs på 100 poäng, hästkunskap på 100 poäng, ridning och kör­ning på 100 poäng, trav på 200 poäng. Vi har tänkt oss ett års hästvana och B­-körkort som förkunskapskrav. Utbildningen är CSN-berättigad.

Vart leder utbildningen?

Målet är att du ska kunna arbeta i branschen efter utbildningen. Ha yrkeskunskaper att professionellt verka inom travsporten både vad gäller träning, körning och kringutrustning.

Arbetsmarknad efter utbildning

Det är en mycket stor brist på arbetskraft som jobbar med hästar inom travsporten. Därför är efterfrågan på kunnigt yrkesfolk inom trav stor och möjligheterna till arbete efter utbildning mycket goda. Med mycket tid ute hos aktiva företagare kan även relationer till kommande arbetsgivare skapas.

Utbildningens innehåll

 • hästens biologi
 • skötsel av hästen
 • utrustning
 • anläggningar samt körning av häst
 • etiska ställningstaganden, lagar och andra bestämmelser som reglerar hästhållningen
 • utveckla förmåga att utrusta, träna och köra travhästar med hästens välbefinnande i centrum

Förkunskaper

Ett års hästvana.

Studieekonomi

Utbildningen är CSN-berättigad.

Kursplan

 • Orienteringskurs häst, 100 p
 • Hästkunskap 1, 100 p
 • Ridning och körning 1, 100 p (förkunskap Hästkunskap 1)
 • Trav 1, 100 p (förkunskap Ridning och körning 1)
 • Trav 2, 100 p

Totalt 500 p under 25 veckor