Gymnasieutbildning

Sjöbo Utbildningscentrum erbjuder

Yrkesvuxutbildning mot trav


Är du intresserad av utbildningen?

Vill du veta mer om utbildningen kontakta studie- och yrkesvägledare
Per Hagelin på 0416 270 43, per.hagelin@sjobo.se
Lars Olsson på 0416 272 75, lars.olsson@sjobo.se

https://www.sjobo.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/naturbruksutbildning-larling-inom-travsporten/

Naturbruksutbildning lärling inom travsporten

Brinner du för att jobba inom travsporten?

Som lärling inom travsporten får du chansen att lära dig yrket direkt ute hos en aktiv och kunnig näringsidkare inom travsporten med världens bästa djur, hästen, och du har ett jobb som i de flesta fall innebär ganska stor frihet och variation, men det är också ett tufft och krävande yrke med en hel del obekväma arbetstider. Sjöbo vuxenutbildning bedriver 2018 ett projekt för Naturbruksutbildning lärling inom travsporten för start av en vuxenlärlingsutbildning.

Upplägg och kurser

Utbildningstiden kommer att bli cirka 25 veckor, med minst 80% av ut­bildningen förlagd till en lärlingsplats inom travsporten. Tänkt upplägg är en orienteringskurs 100 poäng, hästkunskap 100 poäng, ridning och kör­ning l 00 poäng, trav 200 poäng. Vi har tänkt oss ett års hästvana och B­körkort som förkunskapskrav. Utbildningen är CSN-berättigad.

Vart leder utbildningen

Målet är att du ska kunna arbeta i branschen efter utbildningen. Ha yrkes­kunskaper att professionellt verka inom travsporten både vad gäller trä­ning, körning samt kringutrustning.

Arbetsmarknad efter utbildning

Det är en mycket stor brist på arbetskraft som jobbar med hästar inom travsporten. Därför är efterfrågan på kunniga yrkesfolk inom trav stor, möjligheterna till arbete efter utbildning mycket goda. Med mycket tid ute hos aktiva företagare kan även relationer till kommande arbetsgivare skapas.

Utbildningens innehåll

Följande ingår:

 • hästens biologi
 • skötsel av hästar
 • utrustning
 • anläggning­ar samt körning av häst
 • etiska ställningstaganden, lagar och andra be­stämmelser som reglerar hästhållningen
 • utveckla förmåga att utrusta, träna och köra travhästar med hästens välbefinnande i centrum

Vart leder utbildningen

Målet är att du ska kunna arbeta i branschen efter utbildningen. Ha yrkes­kunskaper att professionellt verka inom travsporten både vad gäller trä­ning, körning samt kringutrustning.

Förkunskaper
Ett års hästvana

Studieekonomi

Utbildningen är CSN-berättigad.

Kursplan

 • Orienteringskurs häst, l 00 p
 • Hästkunskap 1, 100 p
 • Ridning och körning 1, 100 p. (förkunskap Hästkunskap l)
 • Trav 1, 100 p. (förkunskap Ridning och körning 1)
 • Trav 2, 100 p.

Totalt 500p 25 veckor