Banan stängd

Travbanan är stängd för preparering och justering
Onsdag 23 mars och torsdag 24 mars är travtävlingsbanan stängd för preparering och justering.
Därmed körs inga provlopp 24 mars.


Publicerad den 3 mars 2022.