Många i släkten Lugauer är inblandad i Arturo Beech.
Conrad Lugauer, Connys mamma Paula, Connys son Marc och Connys sambo tillika Marcs mamma Karin har alla varit delaktiga till segern idag