Adrian Kolgjini blev något av en huvudfigur under kvällen. Först avsparkad med belöning för rådigt ingripande, sedan böter för trängning och därefter uppvisning med Platon Face på V5.