Månadens häst

Månadens Häst utsågs t o m 2017. Från januari 2018 utser vi istället Månadens Hästägare.