En trovärdig travsport

De policyer som ingår är:

  • Policy mot trakasserier i travsporten
  • Råd vid hot i travsporten
  • Policy mot sexuella övergrepp i travsporten
  • Policy mot diskriminering i travsporten
  • Policy mot dopning i travsporten
  • Hästnäringens klimatpolicy
  • Vår hästhållningspolicy i travsporten
  • Travtränarnas Vårt sätt

Ytterligare en del av den etiska plattformen är travsportens nya uppförandekod som kommer att tas i bruk vid årsskiftet.

Har man blivit utsatt för något kan det ibland kännas enklare att vända sig till en oberoende person. Det kan man även göra anonymt. Om du eller någon du känner blir utsatt för någon form av oönskat beteende eller har frågor kring någon av ovan nämnda policyer har Svensk Travsport två kontaktpersoner. Dessa är vår ungdomsansvariga Lisa Persson (070-527 22 52 eller lisa.persson@travsport.se) och vår förbundsjurist Göran Wahlman (070-527 20 32 eller goran.wahlman@travsport.se).