Jägersro Damklubb

Jägersro Damklubb är en organisation för kvinnor med travsporten som gemensamt intresse. Vi är cirka 100 medlemmar som samarbetar med Jägersro genom att utföra vissa arbetsuppgifter, exempelvis bemanning av informationsdisken tävlingsdagar eller som värdar vid prisutdelningar.

Jägersro Damklubb arrangerar löpande olika slags aktiviteter, till exempel studiebesök och föreläsningar, även i samband med våra medlemsmöten. Därtill håller vi i årligen återkommande evenemang för våra medlemmar, bland dessa Jägersro Damklubbs lopp och en gåsamiddag. Vårt klubbrum finns i totohallen ovanför sittplatsläktaren.

Medlemsavgiften är 300 kronor per år och betalas in på bankgiro 5489-4035. Uppge namn, adress och telefonnummer.

Önskar du mer information om Jägersro Damklubb, kontakta ordförande Eva-Lotta Sundin, 0703-73 77 07.

Välkommen till Jägersro Damklubb!
Styrelsen